петък, 5 март 2010 г.

Baidu loses a lawsuit in China - Глобяват Baidu в Китай


Китайската интернет търсачка Baidu загуби съдебно дело повдигнато от the Music Copyright Society Of China. Според обвинението Baidu е нямала разрешение да позволява свалянето на музика чрез сайтът си. От компанията се оправдали, че те само предоставят възможност за качване на линкове за сваляне на музика. Съдът признал Baidu за виновна тъй като освен линковете на страницата били публикувани и заглавията на песните, които били част от произведенията закриляни от авторското право в Китай.

English version

Chinese search engine Baidu lost a lawsuit raised by the Music Copyright Society Of China. According to the indictment Baidu is not authorized to allow downloading of music via the site. The company justifies that it only provides the ability to upload links for downloading music. The court acknowledged Baidu guilty, because in addition to links on the site were published and the titles and lyrics of the songs that were part of the works protected by copyright law in China.