сряда, 24 март 2010 г.

Canon wants to have its own top level domain - Canon иска да има собствен домейн от първо ниво


Slaw.ca съобщава новината, че Canon ще поискат от ICANN собствен домейн от първо ниво .cannon. Това се очаква да стане през тази година след, като ICANN вече взе решение че всеки който желае ще може да регистрира домейни от първо ниво. Това обаче ще бъде доста скъпо удоволствие около 185 000 долара.
От Canon считат, че по този начин ще осигурят и защитят по-добре позициите си в интернет пространството и ще подобрят online комуникацията с потребителите си.

English version

Slaw.ca reported the news that Canon will ask ICANN for its own top level domain. cannon. This is expected to happen this year, after ICANN has already decided that anyone who wants can register top level domains. However, this will be quite expensive pleasure, about 185 000 dollars.
By Canon believes that this will ensure and protect better their positions in the Internet space and improve communication with online consumers.