вторник, 30 март 2010 г.

IP Insider - нов блог за интелектуална собственост

IP Insider е нов блог за интелектуална собственост ориентиран към IP новини свързани с технологиите, финансите и нематериалните активи.
Повече за този блог може да откриете тук.

English version

IP Insider is a new blog for intellectual property oriented to IP news relating to technology, finance and intangible assets.
More about this blog can be found here.