четвъртък, 18 март 2010 г.

Italian olive oil protected as a geographical indication in Europe - Италиански зехтин защитен, като географско означение в Европа


Европейската комисия обяви италианския зехтин Colline dell’Ufita за защитено географско означение на територията на Европейския съюз.
Този специфичен зехтин се произвежда в област Авелино, Италия.
Повече информация за този зехтин може да откриете тук.

English version

The European Commission announced that the Italian oil Colline dell'Ufita is a protected geographical indication in the European Union.
This particular olive oil is produced in the region Avellino, Italy.
More information about this oil can be found here.