вторник, 2 март 2010 г.

Mandatory deposit of musical works in Brazil - Задължително депозиране на музикални произведения в Бразилия


IP Tango съобщава новината за нови изисквания на законодателството в Бразилия относно музикалните произведения.
Всеки продуцент на такива произведения се задължава да депозира по 2 копия от тях в Националната библиотека на Бразилия ситуирана в Рио Де Жанейро. Това трябва да става до 30 дни след оповестяването на произведенията.
При неизпълнение на тези изисквания се предвижда глоба до 100 пъти пазарната стойност на съответното произведение.
Целта на това законодателство е да спомогне запазването на националният фолклор включително и по отношение на музикалните произведения.

English version

IP Tango reported new requirements of the legislation in Brazil regarding musical works.
Every producer of such works shall be deposited by 2 copies of them in the National Library of Brazil situated in Rio de Janeiro. This must be done within 30 days after publication of the works.
In a situation of breach of these requirements will have a fine of up to 100 times the market value of the work.
The purpose of this legislation is to promote the preservation of national folklore, including in respect of musical works.