вторник, 9 март 2010 г.

The Netherlands and Ukraine joined to the Singapore Treaty - Холандия и Украйна се присъединиха към Сингапурският договор


WIPO съобщава новината за присъединяването на две нови държави - Холандия и Украйна към Сингапурският договор за търговски марки.
Договорът влиза в сила за Украйна от 24 май 2010 година.
За the Netherlands Antilles договорът влиза в сила от 2 януари 2010 година, докато за Кралство Холандия той ще влезе в сила от по-късна дата.
информация от WIPO - за Украйна.
информация от WIPO - за Холандия.

English version

WIPO reported on two new accession countries - the Netherlands and Ukraine to the Singapore Treaty on the Law of Trademarks .
This Treaty shall enter into force for Ukraine on May 24, 2010.
For the Netherlands Antilles treaty enters into force on January 2, 2010, while for the Kingdom of the Netherlands, the treaty will come into force at the later date.
information from WIPO - for Ukraine.
information from WIPO - the Netherlands.