сряда, 3 март 2010 г.

Nortel sells its patents - Nortel разпродава патентите си


Канадският телекомуникационен гигант Nortel обяви решението си да разпродаде близо 4000 патента касаещи телекомуникации от ново поколение. Това решение дойде след обявяване на банкрут.
Има различни възможности за реализиране на приходи от тези патенти, чрез директна продажба, чрез лицензиране или чрез joint venture с други компании.
Според експерти цената на тези патенти може да достигне до 1 милиард долара.
Компании като Nokia и RIM вече проявяват интерес от закупуване на част от патентите.
Проблем за Nortel при продажбата на патентите може да възникне ако сделките се забавят тъй като телекомуникационата индустрия се характеризира с бърза промяна на технологиите поради, което жизненият им цикъл е малък.

English version

Canadian telecom giant Nortel announced its decision to sell nearly 4000 patents related to a new generation of telecommunications.
This decision came after a declaration of bankruptcy.
There are different possibilities to realize revenue from those patents, through direct sales, through licensing or joint venture with other companies.
Experts say the price of these patents may reach $ 1 billion dolars.
Companies like Nokia and RIM have already expressed interest in buying some part of the patents.
Problem for Nortel in the sale of patents may occur if the transaction is delayed as the telecom industry is characterized by rapid change in technology and low life-cycle.