понеделник, 15 март 2010 г.

RapidShare is threatened by new fines - RapidShare заплашена от нови глоби


IPKat съобщава новината, че P2P сайтът RapidShare е заплашен от нови многомилионни глоби.
Съдът в Хамбург, Германия осъди компанията през 2009 година да заплати 24 милиона евро обезщетение за нарушаване на авторски и сродни права върху над 5000 музикални произведения разпространявани през сайтът.
Сега редица продуценти и издатели, като John Wiley, Cengage и McGraw-Hill изискаха от съдът RapidSaher да спре разпространението на 148 авторски творби.
Според съдът компанията трябва да наблюдава какво потребителите й качват, като съдържание и да предотвратява такова, което нарушава авторски и сродни права.
Новата глоба която грози RapidShare е между 250 000 и 7,2 милиона евро.

English version

IPKat reports that the P2P site RapidShare is threatened by new multimillion fines.
The court in Hamburg, Germany condemned the company in 2009 to pay 24 million euros damages for breach of copyright and related rights on more than 5000 songs distributed through the site.
Now many producers and publishers as John Wiley, Cengage McGraw-Hill and requested to the court, RapidSaher to stop the spread of 148 copyrighted works.
According to the court, the company must monitor what its users upload and to prevent violations of copyright and related rights.
The fine which threatens RapidShare is between 250 000 and 7.2 million euros.