четвъртък, 8 април 2010 г.

Apple and Fujitsu signed a deal regarding the mark iPad - Apple и Fujitsu се разбраха за iPad


Преди време Intellectual Property Planet съобщи за проблемите, които Apple имаше относно идеята си да използва името iPad за новият си продукт, тъй като Fujitsu притежаваше регистрирана марка iPad в САЩ.
Оказва се че големите корпорации решават тези проблеми по-лесно от очакваното.
На 17 март 2010 двете компании са постигнали споразумение с което Fujitsu прехвърля правата върху марката iPad на Apple, най-вероятно срещу добра цена.
Но дали това е краят на историята?
Проблем може да възникне от законодателството в САЩ ( the Lanham Act ) според, което търговската марка е символ на репутацията на стоките и услугите на съответният притежател. Тоест не може да има прехвърляне на марката отделно от нейната репутация свързана с определено качество.
Въпросът е дали Apple са придобили и репутацията на марката iPad притежание на Fujitsu .
Информация на Marquess Class 46.

English version

Some time ago, Intellectual Property Planet Report a problem that Apple had on his idea to use the name iPad for its new product, because Fujitsu had registered trademark iPad in the U.S..
It turns out that large corporations deal with these problems more easily than expected.
On March 17, 2010 the two companies have reached an agreement to transfer Fujitsu's iPad trademark to Apple, most likely against a good price.
But whether this is the end of the story?
A problem can arise from legislation in the U.S. (the Lanham Act) in view of the fact that a mark is a symbol of the mark owner's goodwill in the goods or services associated with the mark. There can be no transfer of the mark apart from its reputation associated with the specified quality.
The question is whether Apple acquired the reputation of the brand iPad owned by Fujitsu.
Information Marquess Class 46.