петък, 9 април 2010 г.

Избиреш сходна марка- внимавай


Изборът на нова търговска марка, която да бъде въведена на пазара, много често е сложен процес на внимателна оценка на предимствата и недостатъците, на възможностите и рисковете от използването на съответната марка.
На първо място естествено стой маркетинговата гледна точка, тъй като именно маркетингът ще има за задача да продава продуктите и услугите с избраното име.
За съжаление много често редица компании, особено по-малките от тях, се задоволяват само с маркетинговата стратегия залегнала в основите на избраната марка.
Но има и още нещо никак не маловажно.
Въпросът за интелектуалната собственост и в частност за защитата на търговската марка може да се окаже ключов за бъдещото съществуване на бранда независимо от това колко успешна е маркетинговата или търговска концепция.
Много често компаниите избират да въведат на пазара сходни марки на вече съществуващи такива на пазара, като по този начин се опитват да се възползват от изградените потребителски асоциации и нагласи.
Това обаче може да създаде редица проблеми.
Ето няколко важни момента, които трябва да се имат напредвид при изграждането на IP стратегията относно марка, която е сходна:

1. Дори тази марка да бъде регистрирана ( при опозиционните системи това е по-вероятно), това не означава, че тя няма да има проблеми в бъдеще.
Ако марката постигне пазарен успех някои от конкурентите имащи по-ранни сходни марки могат да се опитат да я заличат дори и да не са направили това в момента на нейната регистрация.
Рискът ако се използва сходна марка на такава притежание на голяма компания е особено голям.
Големите корпорации обикновено имат сериозни стратегии относно интелектуалната собственост. Дори и да не се противопоставят първоначално то вероятността да го направят в бъдеще е голяма най-вече, когато сходната марка е успешна и може да застраши интересите им.
В такива случаи е важно да се знае, че съдебните конфликти могат да бъдат продължителни и много скъпи но не за корпорациите, а за вас ако използвате сходни на техните марки.

2. Не е желателно да се използват сходни марки при наличие на близка конкуренция между компаниите. В такива случаи вероятността от проблеми нараства драматично.

3. Преценка големина/растеж- ако сте голяма компания и използвате сходна на чужда марка, то трябва да очаквате проблеми и да се подготвите за тях. Това е така тъй като вашата дейност е мащабна и е известна.
В случай че сте малка компания първоначално може да останете в сянка, но колкото по-големи ставате, толкова вероятността от проблеми нараства. Тежки съдебни дела в този етап може да застраши вашето бъдещо развитие.

Естествено това са само малка част от факторите, които трябва да се имат предвид при избор на марка, особено на сходна такава.
Важното е наличието на стратегия за интелектуална собственост, която да намали максимално нежеланите изненади.