петък, 2 април 2010 г.

Red Bull won a lawsuit against Red Bat - Red Bull спечели дело срещу Red Bat


Австрийската компания за енергийни напитки Red Bull спечели важно дело в Швеция с което предотврати възможността да разводняване имиджа на общоизвестната марка.
Stockholm Commercial Court излезе с решение според, което шведската компания за разпространение на напитки SM Group трябва да преустанови използването на марка Red Bat за енергийни напитки поради възможност за объркване на потребителите относно произхода на продукта при наличие на общоизвестна марка Red Bull.
Това решение на съдът е глътка въздух за Red Bull, тъй като в Швеция има обществен дебат дали енергийните напитки не трябва да бъдат забранени за консумация от деца и младежи.
Въпреки че към момента това не е станало официално, някои шведски търговски вериги въведоха такова ограничение.
информация на FoodBev.com

English version

An austrian energy drink company Red Bull has won an important case in Sweden which prevent dilution of its well-known brand reputation.
Stockholm Commercial Court issued a decision according to which the Swedish
drinks company SM Group should stop using the mark Red Bat for energy drinks because of the possibility of consumer confusion about the origin of the product in the presence of well-known mark Red Bull.
This court decision is a breath for Red Bull, because in Sweden has a public debate whether energy drinks should not be banned for consumption by children and youth.
Although this is not officially happened, some Swedish retailers have introduced such a restriction.
information FoodBev.com