четвъртък, 15 април 2010 г.

A refusal to register a trademark Kremlyovskaya "in Russia - Отказват да регистрират марка Kremlyovskaya" в Русия


Moscow Federal Arbitration Court излезна с решение относно искането за регистрация на международна марка Kremlyovskaya в класове 32 и 33 за територията на Руската федерация.
Съдът отказа регистрацията на марката притежание на компанията Spirits Product International Intellectual Property B.V.
Според съдът Kremlyovskaya е прилагателно име за Кремъл поради, което потребителите могат да бъдат подведени относно връзка между продукта и Кремъл, който е олицетворение на руската държава.
Преди 2 години самият Кремъл се противопостави на регистрацията на въпросната марка изтъквайки опасността от объркване сред потребителите.
информация Marques Class 46.

English version

Moscow Federal Arbitration Court issued a decision on application for registration of an international mark Kremlyovskaya in classes 32 and 33 on the territory of the Russian Federation.
The court refused registration of the mark owned by Spirits Product International Intellectual Property BV
According to court Kremlyovskaya is an adjective due to the Kremlin, which consumers may be misled about a link between the product and the Kremlin, which is the epitome of the Russian state.
2 years ago, the Kremlin opposed the registration of the mark in question, highlighting the danger of consumer confusion.
information Marques Class 46.