петък, 30 април 2010 г.

Statistics from OHIM- March 2010 - Статистика от OHIM- март 2010


OHIM публикува статистически данни за състоянието на търговските марки и дизайни за месец март 2010 година.
- Брой получени заявки за европейски марки-
9 380
- Брой регистрирани европейски марки-
9 043
- Брой заявки за подновяване на европейски марки-
2 200
- Брой регистрирани европейски дизайни-
7 068

English version

OHIM publishes statistics on the status of trademarks and designs for the month of March 2010.

Community trade mark applications received 9 380
Community trade marks registered (certificates issued) 9 043
Community trade mark renewal applications 2 200
Registered Community designs received 7 068