четвъртък, 22 април 2010 г.

Using PARMESO violates the rights related to PDO PARMIGIANO REGGIANO- Използването на PARMESO нарушава правата върху PDO - PARMIGIANO REGGIANO


The Commercial Court of Oviedo се произнесе по дело срещу испанската компания ILAS, която продава сирене с името PARMESO.
Предисторията е следната.
През 1996 година италианското сирене Parmigiano Reggiano е защитено, като географско означение в Европа.
Според продуктовата спецификация на географското означение Parmigiano Reggiano това сирене се прави единствено в Италия в границите на провинциите- Парма, Реджо Емилия, Модена и Болоня. Сиренето се прави от 16 литра мляко за килограм сирене, без добавки, като минималният срок за узряване на продукта е 12 месеца.
Испанската компания ILAS започва да продава сирене с името PARMESO ( в превод на испански от PARMESANO) под марка RENY PICOT, което сирене не отговаря на спецификациите на Parmigiano Reggiano.
Италианската асоциация притежаваща географското означение Parmigiano Reggiano повдига обвинение срещу ILAS за нарушаване на нейни права върху въпросното означение.
Според испанската компания нарушение няма тъй като те купуват готовият продукт от немска компания и само го разпространяват в Испания.
Според съдът ILAS нарушава правата върху Parmigiano Reggiano, като използва името PARMESO за продукти не отговарящи на спецификацията на продукта. Освен това подобно използване представлява и нелоялно търговско действие.
Използването на PARMESANO ( PARMESO) представлява нарушаване на правата върху географското означение, което е потвърдено и от решение на the Court of Justice в делото C-132/05.
информация на Marques Class 46.

Englisg version

The Commercial Court of Oviedo rule on the case against the Spanish company ILAS, which sells cheese with the name PARMESO.
History is as follows.
In 1996, Italian Parmigiano Reggiano cheese is protected as a geographical indication in Europe.
According to the specification of the geographical indication, the Parmigiano Reggiano cheese is made exclusively in Italy within the provinces Parma, Reggio Emilia, Modena and Bologna. The cheese is made from 16 liters of milk per kilogramme of cheese without additives, the minimum maturity period for the product is 12 months.
The spanish company ILAS began selling a cheese with name PARMESO (translated from Spanish PARMESANO) brand RENY PICOT, the cheese that does not meet the specifications of Parmigiano Reggiano.
The Italian association having the geographical indication Parmigiano Reggiano raises
indictment agianst ILAS for violation of her rights to the name in question.
According to the Spanish company there is no infringement in this case because they buy the finished product by a German company, and they only distribute it in Spain.
According to the court ILAS infringing on Parmigiano Reggiano, using the name PARMESO products do not meet product specifications. Moreover, such use is an unfair trade action.
Using PARMESANO (PARMESO) constitute a violation of rights of a geographical indication which is confirmed by a decision of the Court of Justice in the Case C-132/05.
information Marques Class 46.