вторник, 13 април 2010 г.

Whirlpool won a lawsuit against LG Electronics - Whirlpool спечели дело срещу LG Electronics


Съдът в САЩ излезе с решение по делото между Whirlpool и LG Electronics за нарушаване на права върху патенти притежание на Whirlpool.
Според съдът LG са произвеждали и продавали в САЩ хладилници с две врати, като са нарушили патенти за технология касаеща система за замразяване на лед притежание на Whirlpool.
LG трябва да заплатят и обезщетение в размер на 1,78 милиона долара.

English version

U.S. court issued a decision in the case between Whirlpool and LG Electronics for infringement on patents owned by Whirlpool.
According to court LG have produced and sold in the U.S.
side-by-side refrigerators, violating patents concerning the technology system to freeze ice owned by Whirlpool.
LG have to pay compensation amounting to 1.78 million dollars.