понеделник, 3 май 2010 г.

A Bulgarian design for clothing wins that one used by Beyoncé - Български дизайн на облекло победи този използван от Beyoncé


Спорът между немската модна компания Triumph и известната певица Beyoncé започна през есента на 2009 година.
Тогава беше излъчено видео клип с участието на певицата, в който тя е облечена в бельо с отличителен дизайн.
Този дизайн обаче е сходен на по-ранен такъв разработен от българският студент Искрен Лазаров в конкурс организиран от модната компания Triumph. Дизайнът на облеклото разработено от българинът е отличен, като един от най-добрите и в последствие е показван в различни модни списания.
Наскоро съдът в Мюнхен излезе с решение което забранява на Sony, чийто артист е Beyoncé да използва това облекло, тъй като нарушават права на интелектуална собственост.
Според съдът дизайнът разработен от българина притежава значителна степен на отличителност, поради което може да се ползва с по-висока степен на защита. Решението е основана на база авторско право но в случая може да бъде ползвана и защита чрез така нареченият нерегистриран европейски дизайн.
Въпреки решението на съда немската компания Triumph е предложила на Sony извън съдебно споразумение според което те ще оттеглят обвиненията си ако Beyoncé се съгласи да участва, като жури в следващият конкурс организиран от тях. Певицата е отказала подобна договорка.
информация Class 46.

English version

The dispute between the German fashion company Triumph and the famous singer Beyoncé began in autumn 2009.
It was broadcast video featuring the singer in which she is dressed in lingerie with distinctive designs.
However, this design is similar to the earlier one, developed by a Bulgarian student Iskren Lazarov, in a competition organized by the fashion company Triumph. The design of the clothing developed by the Bulgarian was awarded as one of the best and has subsequently been shown in various fashion magazines.
Recently, the court in Munich issued a decision which prohibits Sony, whose artist Beyoncé is, to use this garment as they violate intellectual property rights.
According to court the design developed by the Bulgarian has a significant degree of distinctiveness, and therefore can be used with a higher degree of protection. The decision is based on a copyright, but in this case can be used and protection by the so-called European unregistered design.
Despite the court's decision German company
Triumph has proposed the Sony agreement outside of court under which they will withdraw the allegations if Beyoncé agreed to participate as a jury in the next contest organized by them. The singer has denied such negotiations.
Information Class 46.