петък, 28 май 2010 г.

The Day of open doors in WIPO - Ден на отворените врати в WIPO


Световната организация за интелектуална собственост ( WIPO) организира ден на отворените врати на 5 юни 2010 година. Това ще бъде първият път в който WIPO отваря вратите си за широката общественост. Денят съвпада и със Световният ден на околната среда.
По този повод WIPO ще организира множество изложби и презентации за връзката на интелектуалната собственост и опазването на околната среда.
Повече информация за събитието може да откриете тук.
информация WIPO.

English version

World Intellectual Property Organization (WIPO) organized a day of open doors on June 5, 2010. This will be the first time that WIPO opens its doors to the public. The day coincides with World Environment Day.
On this occasion, WIPO will organize numerous exhibitions and presentations on the relationship of intellectual property and the environment.
More information about the event can be found here.
info WIPO.