понеделник, 10 май 2010 г.

Google may stop using gmail in the UK - Google може да спре използването на gmail във Великобритания


Marques Class 46 съобщава за възможността Google да преустанови използването на името gmail за обозначаване на електронната си поща във Великобритания.
Това може да стане поради факта, че Independent International Investment Research (IIR) претендира по-ранно използване на gmail в страната поради, което Google нямат право да използват това име.
Опитите за разрешаване на спора завършиха с неуспех, като от Google не са се съгласили с прекомерно завишените искания на IIR.
С оглед на това Google най-вероятно ще започнат да обозначават пощата си googlemail.com. във Великобритания.

English version

Marques Class 46 reported the possibility that Google may stop using the name gmail to designate it's email in the UK.
This can happen because the Independent International Investment Research (IIR) claimed earlier using gmail in the country and because of that Google may not use this name.
The attempt to resolve the dispute ended in failure, since Google has not agreed to an excessively high demands of IIR.
In view of that Google will probably start to identify it's mail googlemail.com. in the UK.