четвъртък, 13 май 2010 г.

An Industrial Designs registration in India - Регистрация на промишлен дизайн в Индия

Class 99 публикува интересна схема, която представя етапите през които трябва да се премине в процеса на получаване на регистрация за промишлен дизайн в Индия.
Тази схема ще бъде полезна за всеки, който има намерение да регистрира дизайн в тази страна.


English version

Class 99 published an interesting scheme that represents the stages through which must pass in the process of obtaining registration for industrial designs in India.
This scheme will be useful for anyone who intends to register the design in this country.