вторник, 4 май 2010 г.

A new Technology Portal - Нов технологичен портал


Afro IP съобщава новината за основаването на нов технологичен портал Tektique в Южна Африка.
Tektique е създаден в сътрудничество между образователни институти и научноизследователски центрове в Южна Африка.
Порталът има за цел да информира и осъществява връзка между компании по отношение на нови технологии и тяхното внедряване на пазара.
Естествено това е свързано и с подходящо управление на интелектуалната собственост касаеща тези технологии.

English version

Afro IP reported the news of the launching of new technology portal Tektique in South Africa.
Tektique was created in cooperation between educational institutes and research centers in South Africa.
Portal aims to inform and liaise between companies in terms of new technologies and their implementation on the market.
Naturally this is related to proper management of intellectual property rights for those technologies.