сряда, 12 май 2010 г.

OHIM refused trademark include Soviet symbols - OHIM отказва марка включваща съветски символи


The Second Board of Appeal на OHIM се произнесе по обжалване на отказ за регистрация на съветски символи, като европейска марка.
Компанията Couture Tech Ltd заявява въпросната марка за класове 3, 14, 18, 23, 26 и 43. OHIM отказва марката поради наличие на противоречие на марката с общоприетите норми и морал особено в страни, като Унгария, Латвия, Чехия. Там тези символи са забранени за използване тъй като те символизират деспотизъм и тоталитарно управление, от които тези страни са били засегнати в миналото.
The Second Board of Appeal потвърждава това решение и отхвърля жалбата на Couture Tech Ltd.
информация Marques Class 46.

English version

The Second Board of Appeal of the OHIM ruling on appeals against refusal of registration of Soviet symbols such as an European mark.
Couture Tech Ltd filed an application for that mark for Classes 3, 14, 18, 23, 26 and 43. OHIM refused the mark because of the mark contrary to generally accepted norms and ethics especially in countries like Hungary, Latvia, Czech Republic. There, these symbols are banned from use because they symbolize tyranny and totalitarian government, of which these countries have been affected in the past.
The Second Board of Appeal confirmed that decision and dismissed the appeal of Couture Tech Ltd.

information Marques Class 46.