сряда, 5 май 2010 г.

Slogans as trademarks - Слоганите като търговски марки


В априлският брой на WIPO Magazine е публикуван интересен материал разработен от Franck Soutoul и Jean-Philippe Bresson, който касае европейската и френска практика относно защитата на рекламните слогани.
Статията разглежда тематиката в няколко направления подкрепени и с примери от практиката:

1. Защита на слоганите, като търговски марки;
2. Защита на слоганите чрез мадридската система за регистрация на марки;
3. Защита чрез авторско право;
4. Защита чрез законодателство касаещо нелоялната конкуренция;
5. Определяне на риска;
6. L’Oréal, parce que je le vaux bien;
информация WIPO Magazine.