четвъртък, 27 май 2010 г.

А statistics from OHIM - April 2010 - Статистика от OHIM - Април 2010


OHIM публикува статистика относно заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността през месец април 2010 година. Данните са следните:
Community trade mark applications received 8 694
Community trade mark applications published 6 534
Community trade marks registered (certificates issued) 6 391
Community trade mark renewal applications 1 819
Registered Community designs received 6 526
Registered Community designs published 7 088

English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and Community designs in April 2010. Data are as follows.