сряда, 28 юли 2010 г.

Electronic certificates for European designs - Електронни сертификати за европейски дизайни


OHIM оповести намерението си да публикува сертификатите за регистрираните европейски дизайни в интернет заедно с останалата информация касаеща съответният дизайн. Сертификатите ще бъдат помествани към информацията за дизайните на web страницата на OHIM.
Очакванията са това да се случи по-късно през настоящата година.

English version

OHIM announced its intention to publish certificates for registered European designs online with other information concerning the relevant design. This Certificates will be posted with the information concerning the design on the web page of the OHIM.
This is expected to happen later this year.