вторник, 20 юли 2010 г.

Facebook with legal problems in Germany - Съдят Facebook в Германия


The Hamburg Data Protection Authority заведе дело срещу Facebook с обвинението, че социалната мрежа е събирала, архивирала и използвала лични данни на нечленове на мрежата за маркетингови цели.
Германската правна система е една от най-стриктните системи в света по отношение опазване личните данни на гражданите си.
Съдът в Хамбург от своя страна има репутацията на изключително прецизен по въпросите касаещи опазването на личните данни. Този съд разглежда в момента дело срещу Google с обвинението за използване на лични данни от Wi-Fi мрежите.
информация Datonomy, the data protection weblog.

English version

The Hamburg Data Protection Authority filed suit against Facebook with the accusation that social network collecting, archiving and using of personal data to non-members of the network for marketing purposes.
Germany's legal system is one of the strictest systems in the world to protect the personal data of citizens.
The court in Hamburg in turn has a reputation for extremely precise in matters concerning the protection of personal data. This Court is currently examining a case against Google with a charge of use of personal data from Wi-Fi networks.
information
Datonomy, the data protection weblog.