четвъртък, 1 юли 2010 г.

An interview with the President of ECTA - Интервю с президента на ECTA


Alicante news публикува интересно интервю на James Nurton с президента на ECTA Annick Mottet Haugaard.
Интервюто засяга темата за пиратството, нарушаването правата на интелектуална собственост и ролята на Европейската IP система.
Интервюто може да откриете тук.

English version

Alicante news published an interesting interview of James Nurton with Annick Mottet Haugaard President of ECTA.
The interview concerns the issue of piracy, infringement of intellectual property rights and the role of the European IP system.
The interview can be found here.