вторник, 27 юли 2010 г.

Ireland retain its system for registration of marks - Ирландия запазва системата си за регистрация на марки


Marques Class 46 съобщава новината, че Ирландското патентно ведомство е решило да запази съществуващата система в страната за регистрация на търговски марки.
Според тази система патентното ведомство извършва експертиза и за относителните изисквания за регистрация на една марка.
От известно време в Ирландия се повдигна дебата дали трябва да настъпи промяна в системата за регистрация на марки, както това се случва в редица други държави.
Според резултатите от обсъжданията и консултациите, отпадането на експертизата за относителни основания за отказ на марки, няма да доведе до добри резултати и ще затрудни сериозно особено тези заявители на марки, които имат по скромни финансови възможности.
Целият текст на резултатите от дебата може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported the news that the Irish Patent Office has decided to maintain the existing system in the country of registration of trademarks.
Under this system the Patent Office examination and the relative requirements for registration of a mark.
Some time in Ireland has raised the debate whether to change the system for registration of marks as happens in many other countries.
The results of discussions and consultations for the removal of the critical relative grounds for refusal of trademarks, show that this not lead to good results and will make a serious problem for applicants especially those who have modest financial resources.
The full text of the debate can be found here.