петък, 2 юли 2010 г.

OHIM publishes statistics for the month of May 2010 - OHIM публикува статистика за месец Май 2010


OHIM публикува статистика за месец Май 2010 касаеща търговските марки и промишлените дизайни.
Според данните:

- Community trade mark applications received- 8 162;
- Community trade mark applications published- 9 442;
- Community trade marks registered (certificates issued)- 7 296;
- Community trade mark renewal applications- 1 881;
- Registered Community designs received- 5 635;
- Registered Community designs published- 6 815;

English version

OHIM publishes statistics for the month of May 2010 concerning trademarks and industrial designs.
According to the data: