петък, 30 юли 2010 г.

A relationship between copyright and contract law - Взаимовръзка между авторското право и договорното право


The 1709 Blog публикува новината за интересен доклад на the UK's Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy ( SABIP) касаещ авторското право и връзката му с договорното право.
Докладът може да бъде открит тук.
Автори на този доклад са Estelle Derclaye, Martin Kretschmer, Marcella Favale и Richard Watt.
Основите глави в доклада обхващат следното:

- PAPER 1 - ECONOMIC THEORY OF COPYRIGHT CONTRACTS;
- PAPER 2: CREATOR CONTRACTS (‘SUPPLY SIDE’);
- PAPER 3: USER CONTRACTS (‘DEMAND SIDE’);

Докладът е изграден на основата на съдебната практика и законодателства на следните държави: Белгия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Холандия, Великобритания, САЩ.

ENGLISH VERSION

The 1709 Blog published an interesting news about report of the UK's Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy (SABIP) concerning copyright and its relationship to contract law.
The report can be found here.
Authors of this report are Estelle Derclaye, Martin Kretschmer, Marcella Favale and Richard Watt.
The main chapters in the report include the following:

- PAPER 1 - ECONOMIC THEORY OF COPYRIGHT CONTRACTS;
- PAPER 2: CREATOR CONTRACTS ('SUPPLY SIDE');
- PAPER 3: USER CONTRACTS ('DEMAND SIDE');

The report is built on case law and legislation of the following countries: Belgium, Canada, EU, France, Germany, Italy, Netherlands, UK, USA.