вторник, 27 юли 2010 г.

Statistics from OHIM - June 2010 - Статистика от OHIM - месец Юни 2010OHIM публикува статистически данни касаещи търговските марки и дизайни на Общността за месец юни 2010 година. Данните са:
Community trade mark applications received 8 008
Community trade mark applications published 8 795
Community trade marks registered (certificates issued) 11 535
Community trade mark renewal applications 1 952


Registered Community designs received 5 345
Registered Community designs published 5 679

English version

OHIM publishes statistics concerning trade marks and Community designs for the month of June 2010. Data are: