понеделник, 26 юли 2010 г.

What do you think about software patents? - Какво мислите за патентите за софтуер?


Блогът Patentology публикува интересен въпросник относно това какво мислим за патентите закрилящи софтуера.
Въпросите са базови за материята в тази област на интелектуалната собственост. Всеки който се интересува от нея може да отговори на въпросникът тук.
През последните години с бурното развитие на високите технологии, темата за този вид патенти стана особено актуална. Към момента се заговори дори за софтуерни войни между основните играчи на пазара, които малко или много използват патентите за софтуер за да оказват влияние на конкуренцията.

ENGLISH VERSION

Patentology blog published a interesting questionnaire on what we think about software patents.
The questions are basic to this matter in this area of intellectual property. Anyone who likes it can respond to the questionnaire here.
In recent years, a booming high-tech theme for this type of patent has become particularly relevant. At the time even started talking about software wars between major market players who more or less used software patents to affect competition.