сряда, 11 август 2010 г.

F1 protect its mark in Singapore - F1 защити марката си в Сингапур


Formula 1 постигна извън съдебно споразумение с Speed Drinks Pte.
Speed Drinks е производител на енергийни напитки и започва да продава такива под името F1 Racing Energy Drink в Сингапур. Първата продажба на напитката съвпада и с първото състезание на F1 в Сингапур.
F1 завежда съдебно дело за нарушаване на права върху търговска марка и увреждане на репутацията на състезанието.
Speed Drinks контрират, като искат марка F1 да бъде обявена за неотличителна и отменена.
Според постигнатото споразумение Speed Drinks преустановяват използването на марка F1 и оттеглят искането си за отмяна поради неотличителност. От своя страна F1 прекратяват делото без да искат обезщетение.
информация на Bloomberg Businessweek.

English version

Formula 1 has reached an agreement outside court with Speed Drinks Pte.
Speed Drinks is a producer of energy drinks and began selling one with the name F1 Racing Energy Drink in Singapore. The first sale of the drink matches to the first race of the F1 in Singapore.
F1 brought a lawsuit for infringement of trademark rights and damage the reputation of the race.
Speed Drinks in turn want the brand
F1 to be announced for indistinctive and canceled.
According to the agreement Speed Drinks suspend use of a mark F1 and withdraw its request for revocation. F1 in turn suspended the case without demanding compensation.
information to Bloomberg Businessweek.