сряда, 18 август 2010 г.

Intangible assets - Нематериалните активи


Патентното ведомство на Великобритания стартира нова инициатива наречена The Intangible Assets Network.
Нейната цел е да дава информация и разяснения относно нематериалните активи, които придобиват все по-важна роля в съвремената икономика.
Сайтът може да бъде открит тук.
информация на IP Finance.

English version

The UK Patent Office launched a new initiative called The Intangible Assets Network.
Its purpose is to provide information and clarification on the intangible assets that have an increasingly important role in the contemporary economy.
The site can be found here.
information on IP Finance.