понеделник, 23 август 2010 г.

Intellectual Property Planet with a new vision and gadgets - Intellectual Property Planet с нова визия и притурки

Блогат Intellectual Property Planet вече е с нова по-интерактивна визия. Надяваме се че ще ви хареса.Освен това блогът предлага нова информация в своите под страници Legislation, Patent Offices worldwide, IP organizations worldwide и IP events.
В тях ще бъде публикувана информация за законодателството в областта на интелектуалната собственост в различни държави по света, информация за организации касаещи интелектуалната собственост, патентни ведомства и актуални събития в разглежданата област.

English version

The Intellectual Property Planet blog has a new and more interactive vision. We hope that you will enjoy it.
Moreover the blog provides new information in its pages - Legislation, Patent Offices worldwide, IP organizations worldwide and IP events.
In these pages will be published information about the legislation on intellectual property rights in various countries worldwide, information concerning intellectual property organizations, patent offices and events in this area.