сряда, 25 август 2010 г.

The Real Reason for Germany's Industrial Expansion? - Каква е истинската причина за индустриалният успех на Германия?

The 1709 Blog съобщава за една интересна статия на Frank Thadeusz за Spiegel Online със заглавие "The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?".
Статията касае размисли относно това как е стартирала и как се е развила с изключително бързи темпове немската индустриална революция през 19 век. Според автора една от причините за това е в липсата на авторско право по това време. Поради това разпространението на книгите, съответно знанието, е ставало изключително бързо.
За сравнение автора дава пример, като посочва, че по това време в Англия са излизали около 1000 нови заглавия годишно, докато в Германия те са били 10 пъти повече. Това била и една от причините Великобритания да не може да задържи водещата си роля на колониална империя. От своя страна Германия напреднала изключително бързо, като развила мощна индустрия, която превърнала страната във водеща икономическа сила в Европа.
Цялата статия може да откриете тук.

English version

The Blog in 1709 reported an interesting article by Frank Thadeusz for Spiegel Online titled "The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?".
The article concerns the thoughts on how it started and how it has evolved extremely rapidly German industrial revolution in the 19th century. According to the author one of the reasons is the lack of copyright at the time. Therefore the distribution of books and knowledge respectively happened very quickly.
In comparison the author gives an example stating that at that time in England have come out about 1000 new titles
annually, while in Germany they were 10 times more. This was one of the reasons that Britain can not maintain its leading role of colonial empire. For its part Germany progressed very rapidly and developed a powerful industry that transformed the country into a leading economic power in Europe.
The full article can be found here.