петък, 6 август 2010 г.

A valuation of intangible assets - Оценка на нематериални активи


IP Finance съобщава за една интересна статия на Kelvin King (Senior Director, Valuation Consulting) под заглавие "Brand Value: What is Your Company Really Worth?"
Статията касае необятната теория на оценяването на нематериални активи и по конкретно на търговските марки.
Според автора оценяването е: "Valuation is an art more than a science and is an interdisciplinary study drawing upon law, economics, finance, accounting, and investment".
Пълният текст на статията може да откриете тук.
информация IP Finance.

English version

IP Finance reported an interesting article on Kelvin King (Senior Director, Valuation Consulting) entitled "Brand Value: What is Your Company Really Worth?"
The article concerns the
infinite theory of valuation of intangible assets, in particular trademarks.
According to the author: "Valuation is an art more than a science and is an interdisciplinary study drawing upon law, economics, finance, accounting, and investment".
The full text of this article can be found here.
Information IP Finance.