сряда, 15 септември 2010 г.

BBC loses the case concerning the identity of Stig - BBC загуби делото за личността на Stig

Преди няколко седмици се появи информация, че BBC е завела съдебно дело срещу издателя HarperCollins заради желанието му да публикува книга в която разкрива личността на пилота Stig от предаването за автомобили на BBC Top Gear.
Съдът излезе с решение по това дело. Според The High Court BBC няма правото да спре издаването на книгата на основа забрана за разкриване на личността на Stig, която е пазена в тайна.
Веднага след произнасяне на решението на съда, друг член на предаването Top Gear, James May заяви публично, че е силно разочарован от решението и ще трябва да заведе собствено дело срещу издателя HarperCollins тъй като той самият е изпълнявал ролята на Stig през последните 7 години, а не пилота от формула 3 Ben Collins, както твърди в книгата си издателят.
Интересен казус. Макар BBC да са загубили делото те определено не се отказват да защитават продукта, който им носи пари, а именно загадката около личността на Stig. Може би това е и причината James May да заяви, че той е пилотът Stig. По този начин догадките за личността на човека с каската продължават с пълна сила.
информация IP Kat.


English version

A few weeks ago it came an information that the BBC has filed a lawsuit against the publisher HarperCollins for his desire to publish a book which reveals the identity of the pilot Stig from the car show of BBC- Top Gear.
The Court issued a decision in this case. According to The High Court BBC has no right to stop publication of the book basis of non-disclosure of the identity of the Stig which is kept secret.
Immediately after the pronouncement of the court decision, another member of the show Top Gear, James May said publicly that he is very disappointed by the decision and must bring his own lawsuit against the publisher HarperCollins as he himself played the role of the Stig in the last 7 years not
the driver by Formula 3 Ben Collins, as claimed in the book.
Interesting case. While the BBC have lost the case they certainly do not refuse to defend the product which brings money namely the mystery about the identity of Stig. Perhaps this is why James May declare that he was the pilot Stig. Thus speculation about the personality of the man with the helmet shall continue in full force.
Information IP Kat.