сряда, 1 септември 2010 г.

The creator of Spider-Man with legal problems - Съдят създателят на Spider-Man

Създателят на Spider-Man STAN LEE има проблеми относно лансирането на последният си комикс озаглавен Super Seven, който беше представен на медиите през юли тази година.
Компания за играчки със същото име Super 7 завежда съдебно дело срещу Lee с обвинението, че той нарушава права върху притежавана от тях търговска марка Super 7.
Според компанията още през февруари 2010 те са изпратили на Lee предупредително писмо да не използва тази марка за новият си комикс.
Компанията иска от съда да постанови прекратяване на нарушението и унищожаване на всички материали върху, които е използвано името Super Seven.

English version

The creator of Spider-Man STAN LEE has problems on the launch of his latest comic book entitled Super Seven which was presented to the media in July this year.
The Toy Company with the same name Super 7 brought a lawsuit against Lee with the accusation that he violates rights held by them on the trademark Super 7.
According to the company they sent Lee a letter of warning not to use this name for its new comics in February 2010.
The company wants from the court to order termination of the violation and destruction of all materials on which it has used the name Super Seven.