четвъртък, 16 септември 2010 г.

An element of a guitar such as an european trademark - definitely not - Елемент от китара, като европейска марка- определено НЕ


The General Court излезе с решение по отказа на OHIM да регистрира, като европейска марка посоченият образ на елемент от китара за стоки - музикални инструменти в това число и китари.
Съдът потвърждава отказът, като заявява, че въпросното изображение представлява част от грифа на китара и няма да се възприеме от потребителите, като производствен източник, поради което не може да бъде търговска марка.
Решението на съда може да откриете тук ( само на Френски и Немски език).
информация Marques Class 46.

English version

The General Court issued a decision on the refusal of OHIM to register that image of an element of guitar as an european trademark for goods - musical instruments including guitars.
The Court upheld the refusal stating that the image is part of the neck of the guitar and not be perceived by consumers as a production source and therefore can not be a trademark.
The court ruling can be found here (only in French and German).
information Marques Class 46.