петък, 17 септември 2010 г.

Класация на държавите с най-добра IP защита в света и още нещо


World Economic Forum публикува ежегодният си доклад Global Competitiveness Report за 2010-2011.
Доклада изследва състоянието на световната икономика, както и състоянието на икономиките на отделните държави. В доклада са изследвани 139 държави.
Според резултатите в класацията на най-конкуретноспособните държави води Швейцария пред Швеция, Сингапур, САЩ, Германия и Япония.
В тази класация България е на 71 място пред Казахстан, Мароко и Гърция.
Добрата новина за нас е че спрямо 2009 година България се е изкачила с 5 места.
В класацията на най-конкуретноспособните държави членки на ЕС, България е на предпоследно място пред Гърция.
В класацията за защита правата на интелектуална собственост България се намира на 112 място от общо 139 държави.
В класацията за етично поведение на фирмите България е на 110 място.
В класацията за иновативност България е на 92 място.
В класацията за време необходимо за стартиране на бизнес България е на 65 място.
В класацията за качеството на пътищата страната е на 135 място.
В класацията за достъп до мобилни телекомуникации обаче България е на 16 място.
В класацията за достъп до последните технологии страната е на 100 място.
Целият доклад може да откриете тук.