петък, 24 септември 2010 г.

Kosovo with new legislation on trade marks and designs - Косово с ново законодателство относно марките и дизайните


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Косово е приело два нови закона за промишления дизайн и за търговските марки. Те заменят съществуващите закони от 2005 и 2006 години. Целта е приближаване на законодателството на Косово в областта на интелектуалната собственост до това на ЕС.

English version

Marques Class 46 reported the news that Kosovo has adopted two new laws on industrial designs and trademarks. They replace existing laws from the years 2005 and 2006. The goal is bringing the legislation of Kosovo in intellectual property to that of the EU.