четвъртък, 2 септември 2010 г.

A lawsuit about the image of the Stig from Top Gear - Съдебно дело около образът на Stig в предаването Top Gear


IP Kat съобщава интересната новина за възникнал спор около популярният образ на Stig от предаването за автомобили Top Gear.
За тези които не са запознати Stig е основният тест пилот на автомобили в предаването, който винаги носи каска и никога не разкрива кой в действителност е.
С времето се породиха множество догадки, кой е Stig, дори имаше предположения, че това може да бъде и самият Михаел Шумахер.
В момента BBC съди издателят HarperCollins за намерението му да издаде книга в която се разкрива истинската личност, която стой зад Stig.
Според BBC издателят се опитва да печели от образа и марката на едно от най-известните предавания на телевизията Top Gear. Това от своя страна ще доведе до загуби за медията.
Според запознати целта на BBC е не толкова да защити търговската си марка Top Gear, колкото да запази тайната около личността на Stig. Това реално е опит за защита на медийният образ на Stig, който сам по себе си генерира стойност за BBC, като повишава интереса на зрителите към предаването, чрез постоянните догадки около личността зад каската.
Според множество информационни източници зад Stig стой бившият пилот от формула 3 Ben Collins. Естествено това са само догадки.

English version

IP Kat reports interesting news about the controversy around the popular image of Stig from the car show Top Gear.
For those not familiar Stig is the main test pilot car in the show,who always wears a helmet and never reveal who actually is.
Over the time it raised many guesses who is Stig and there was even speculation that it could be Michael Schumacher himself.
Currently BBC sue publisher HarperCollins for his intention to issue a book which reveals the true figure to stand behind the Stig.
According to BBC the publisher is trying to profit from the brand image of one of the most popular shows on television - Top Gear. This in turn will lead to loss for the british media.
According to the familiar the purpose of the BBC is not so much to protect the trademark Top Gear as to keep a secret about the personality of the Stig. This is actually an attempt to protect the media image of Stig which itself generates a value for the BBC, by increasing the interest of the viewers to the show by standing speculation about the person behind the helmet.
According to multiple sources of information Stig is former Formula 3 driver Ben Collins. Of course these are just guesses.