понеделник, 27 септември 2010 г.

OHIM gives access to applications and certificates of european trademarks - OHIM дава достъп до заявките и сертификатите за европейски марки

OHIM оповести новината, че от средата на месец октомври 2010 година ще започне да публикува на своята страница заявките и сертификатите за европейски марки.
Това се налага поради постоянните искания от страна на заявители на търговски марки за получаване на тези документи.
Достъпа до документите ще става чрез иконката Access to CTM files.Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM announced the news that by mid-October 2010 will begin to publish on its web applications and certificates of european trademarks.
This is due to repeated demands by the applicants of trademarks to obtain these documents.
Access to the documents will be done by icon Access to CTM files.
More information can be found here.