сряда, 8 септември 2010 г.

Online tool for managing intellectual property - Online средство за управление на интелектуалната собственост


Patentology съобщава интересна новина за ново online средство за управление на интелектуалната собственост предназначено за малките и средни компании по света.
Intellectual Property Explorer е създаден с помоща на the Asia Pacific Economic Co-operation (APEC) и патентните офиси на Австралия, Хонг Конг и Сингапур.
Сайтът предоставя базово въвеждане в управлението на интелектуалната собственост във всяка компания. Стъпките през които минава това управление включват:
1. IP разследване;
2. IP идентификация;
3. IP анализ;
4. IP подобрения;

Във всяка от секциите има информация относно същността на интелектуалната собственост и как компаниите да се възползват от нея.
IP управлението чрез този сайт изисква потребителят да се регистрира.

Intellectual Property Planet подкрепя тази инициатива. Прави сериозно впечатление че държавите от Азия и Океания обръщат все по-силно внимание на обектите на интелектуална собственост и тяхното управление. Може би това е една от причините за постоянния икономически възход на тези страни дори и в условията на световна икономическа криза.

English version

Patentology reported an interesting story about a new online tool for managing intellectual property designed for small and medium-sized companies worldwide.
Intellectual Property Explorer was created with the help of the Asia Pacific Economic Co-operation (APEC) and the patent offices of Australia, Hong Kong and Singapore.
The site provides a basic introduction to the management of intellectual property in any company. The steps through which it passes control include:
1. IP investigation;
2. IP Authentication;
3. IP analysis;
4. IP improvements;

In each section has information on the nature of intellectual property and how companies can benefit from it.
IP management through this site requires users to register.

Intellectual Property Planet supports this initiative. Overall, makes a serious impression that countries of Asia and Oceania are paying increased attention to the very objects of intellectual property and their management. Perhaps this is one of the reasons for the continued economic recovery of these countries even in the global economic crisis.