петък, 24 септември 2010 г.

Stanford Law School and Samsung give a prize of 130,000 dollars - Stanford Law School и Samsung дават награда от 130 000 долара


Stanford Law School и Samsung обявиха официално награден фонд в размер на 130 000 долара, който ще се раздаде на тези които напишат предложения и размисли относно определянето на обезщетения при патентни нарушения.
Седем награди в размер на 10 000 долара ще бъдат връчени на най-добрите предложения направени от професионалисти в областта на интелектуалната собственост- адвокати, преподаватели и др.
Дванадесет награди по 5000 долара ще бъдат връчени на студенти участващи в конкурса.
Крайният срок за подаване на писмените предложения е 31 октомври 2010г.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Stanford Law School and Samsung officially announced the prize money amounting to 130,000 dollars, which will give to those who write papers and paper proposals on the topic of patent remedies.
Seven awards in the amount of 10,000 dollars will be awarded to the best proposals made by professionals in the field of intellectual property lawyers, teachers and others.
Twelve awards of $ 5000 will be awarded to students participating in the contest.
The deadline for submission of written proposals is 31 October 2010.
More information can be found here.