понеделник, 18 октомври 2010 г.

Второ национално изложение на изобретения и иновации „Булинвент2010”


Новина от Патентно ведомство:
"Под мотото „Изобретения, водещи до иновации” от 10 до 12 ноември 2010 г. в София, в Националния дом на техниката ще се проведе второто национално изложение на изобретения и иновации „Булинвент2010”. Организатори на събитието са Съюзът на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Изложението се осъществява със съдействието на Патентно ведомство на Република България, Селскостопанската академия, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер /ЦРИСТТ/, „Станилов” ЕООД, Международната асоциация за развитие на иновациите”, Консорциум „Проектни анализи”, Фондация „Еврика” и Съюза на иноваторите в България.

Целите на организаторите са подпомагане на технологичните иновации, като се съдейства активно за създаване на благоприятни условия за разпространението на нови идеи и технологии и за възникване на среда, в която те да могат да се възприемат по-лесно от заинтересованите бизнес субекти. Желанието е да се изгради позитивно мислене за нуждата от иновации и съдействие за осъществяване на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото. Изложението ще бъде състезание на изобретатели и новатори и пазар на техните интелектуални продукти. Предвижда се и международно участие.
Събитието включва изложение на експонати на изобретения, Кръгла маса „Иновационните клъстери – предизвикателства и възможности”, семинар „Иновациите в Оперативна програма Конкурентоспособност 2010” и семинар „Нови моменти в българското законодателство” във връзка със закрилата на марките и промишлените дизайни, в който ще участват лектори от Патентно ведомство.
Предвижда се изложението да завърши с награждаване на експонати."

Програмата и повече информация може да откриете тук.