понеделник, 11 октомври 2010 г.

Azerbaijan acceded to the Hague Agreement - Азербайджан се присъедини към Хагската спогодба


WIPO съобщи новината за присъединяването на Азарбейджан към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Всички които регистрират такива дизайни трябва да знаят, че могат да посочват Азарбейджан в своите заявки след 8 декември 2010 година, датата от коята спогодбата влиза в сила за страната.

English version

WIPO announced the news of Azerbaijan's accession to the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.
Everyone who register such designs should know that Azerbaijan may indicate in their application after December 8, 2010, the date on which the Convention enters into force for the country.