петък, 8 октомври 2010 г.

А genuine use of a trademark in the EU - Действително използване на една марка в ЕС


През последните месеци в Европа се разрази дискусия относно това дали използването на една европейска марка само в една държава е достатъчно условие за да се определи, че тя е използвана реално на територията на ЕС.
Според някои патентни ведомства, като това на Бенелюкс и Унгария, използването на една европейска марка само на територията на една държава от ЕС не е достатъчно за да се приеме, че тя е използвана реално и в достатъчна степен на територията на целия ЕС.
През изминалата седмица тази дискусия се прехвърли и в Европейския парламент.
Както можеше да се очаква изказванията на официалните представители на ЕС бяха категорично срещу позицията на патентните ведомства на Бенелюкс и Унгария.
Според Michel Barnier ( Комисар по вътрешния пазар и услугите) каквото и да е било ограничаване на представата за европейската марка би довело до изключително големи негативи за бизнеса, тъй като борбата с фалшивите стоки би се затруднила значително. Според него Европейската комисия не би позволила становището на посочените патентни ведомства да стана реална практика.
Malcolm Harbour ( Председател на комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите) също окачестви поведението на ведомствата на Бенелюкс и Унгария, като сепаративски по отношение на политиката на ЕС. Според него с това си поведение двете ведомства поставят под съмнение фундаменталните принципи на ЕС.
информация на IP Kat.

English version

In Europe began discussion on whether the use of a European mark in only one country is sufficient to determine that it is actually used within the EU.
Some patent offices as the Benelux and Hungary believe that the use of a European mark only in one EU country is not enough to assume it is used effectively and sufficiently across the EU .
Last week the discussion is transferred and the European Parliament.

According to Michel Barnier (Commissioner for Internal Market and Services) this could have serious consequences for the fight against counterfeiting; it would damage SMEs and business start-ups in particular. For that reason he would like to confirm and reassure the Parliament that his services were following very closely the developments in the Member States involved.
According to Malcolm Harbour (Chairman of the Committee for Internal Market and Consumer Protection):
"
I emphasise that very strongly, because this is clearly an attack on the fundamental principles of the internal market. The first thing my committee intends to do – and I will make sure it happens – is that, when the Minister for the Internal Market (and indeed the Hungarian Minister, from January onwards) comes to my committee, we will make sure that we ask this question and ask them to go directly to their trademark offices and say this is not acceptable."
information IP Kat.