четвъртък, 21 октомври 2010 г.

IP information and search toolbar - Приложение с IP информацияIntellectual Property Network предлага интересно IP приложение за Mozilla, лента която предоставя бърз и лесен достъп до различни информационни източници касаещи интелектуалната собственост ( патенти, търговски марки, дизайни, домейни). Приложението обхваща всички известни сайтове за интелектуална собственост, блогове, сайтове на официални институции, бази данни и тн.
Intellectual property information and search toolbar може да бъде свалена тук.

English version

Intellectual Property Network provides an interesting IP application for Mozilla, a bar that provides quick and easy access to various information sources relating to intellectual property (patents, trademarks, designs, domain names). Application covers all known sites for intellectual property, blogs, sites of official institutions, databases and so on.
Intellectual property information and search toolbar can be downloaded here.