вторник, 5 октомври 2010 г.

Kazakhstan joined the Madrid system for trade mark registration - Казахстан се присъедини към Мадридската система за регистрация на марки


WIPO съобщи новината за присъединяването на Казахстан към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на търговски марки.
Протокола ще влезе в сила за Казахстан от 8 декември 2010 година.

English version

WIPO announced news that Kazakhstan has joined the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of trademarks.
The Protocol will enter into force for Kazakhstan on December 8, 2010.